Archideacompetition là một hiệp hội nhằm thúc đẩy các cuộc thi kiến trúc nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa và nghiên cứu thiết kế.

Ngày nay chuyên môn của archiedacompetition có thể phục vụ các nhà thiết kế trẻ tốt hơn, cung cấp cho họ việc tạo ra các chương trình giáo dục cấp cao nhằm mục đích bồi dưỡng các kỹ năng của sinh viên và cung cấp cho họ một kết nối có giá trị với ngành kiến trúc.